Online Inschrijfformulier

Persoonlijke gegevens

Met dit formulier schrijf je je in als lid bij Kintaiko.

Sportkeuze

Dit is in principe je vaste trainingstijd. Als je eenmaal lid bent kun je voor de basiscontributie meerdere keren trainen en alle disciplines beoefenen. In het rooster kun je alle trainingstijden en leeftijdsgroepen vinden.

Betaling van contributie

De contributie wordt betaald in 12 termijnen per seizoen met automatische incasso. Door dit inschrijfformulier te voorzien van een geldig IBAN-nummer machtig je Kintaiko om de contributie van jouw rekening af te schrijven. Je verklaart de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. Als het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar moet dit formulier door een ouder of verzorger worden ingevuld en verstuurd. Bij Kintaiko hanteren we een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan via e-mail naar info@kintaiko.nl.
* bij drie gezinsleden wordt het gezinstarief € 70,50 per maand
Je verklaart de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. Als het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar moet dit formulier door een ouder of verzorger worden ingevuld en verstuurd.
Geef aan per welke datum het lidmaatschap in moet gaan.