Algemene voorwaarden

De leeftijdsindeling is op basis van geboortejaar. De leeftijdscategorie waarin jij valt, is de leeftijd die je in het huidige jaar bereikt. Voorbeeld: In het jaar dat je 7 wordt, hoor je al per 1 januari bij de 7-jarigen. De contributie wordt berekend vanaf de dag na de laatste introductie les. De contributie is berekend op basis van de kosten per jaar. De contributie wordt vooruit aan Kintaiko betaald. De contributie wordt 12 maal per seizoen geïncasseerd. Rond de 1e van maand vindt de incasso plaats.

Feestdagen en vakanties

Op officiële feestdagen vervallen de lessen bij Kintaiko. Gedurende de schoolvakanties wordt er gebruik gemaakt van een speciaal vakantierooster. In de zomermaanden juli en augustus wordt er voor de jeugd en senioren een vrij training uur gepland. In deze trainingen wordt er niet lesgegeven. Gemiste trainingen kunnen gedurende het seizoen altijd ingehaald worden bij andere trainingsuren.

(inter)Nationale toernooien

Het kan voorkomen dat trainingen niet door kunnen gaan in verband met deelname en coaching van Kintaikoka’s aan (inter) nationale toernooien zoals DK ,NK, EK en WK. Gemiste trainingen kunnen gedurende het seizoen altijd ingehaald worden bij andere trainingsuren.

Langdurige afwezigheid

Als je één maand of langer door ziekte of andere speciale omstandigheden niet aan lessen kunt deelnemen, kan er in overleg met de administratie worden besloten de contributiebetaling tijdelijk stil te leggen. Gemiste trainingen kunnen gedurende het seizoen altijd ingehaald worden bij andere trainingsuren.

Aansprakelijkheid

Kintaiko en de medewerkers van Kintaiko zijn niet aansprakelijk voor ongevallen die jou eventueel overkomen tijdens lessen of andere activiteiten. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.

Opzeggen van het lidmaatschap

Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand. Wanneer je jouw lidmaatschap in opzegt, word je voor de eerste eerstvolgende incassotermijn uit de incassolijst gehaald. Het opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat de hoogte van de contributietarieven gedurende het lidmaatschap wijzigen. De prijsaanpassingen zijn jaarlijks op basis van het CBS-prijsindexcijfer en/of aanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW Wijzigingen in de contributietarieven worden altijd ten minste twee weken van tevoren aangekondigd. De meest recente contributietarieven zijn altijd bij Kintaiko op te vragen. Kintaiko geeft geen restitutie op vooruitbetaalde contributie. Uitzonderingen worden per geval bekeken.